Komen er genoeg parkeerplaatsen voor alle auto’s van bewoners en bezoekers in dit nieuwe gebied? Welke oplossing komt er voor fietsparkeren? Hoe borgen jullie dat men daadwerkelijk gebruik gaat maken van de deelauto’s en de fietsparkeergarage?

2021-05-28T08:24:24+00:00maandag 19 april 2021||

Autobezit wordt in Eurostaete ontmoedigd. Voor bezoekers van Eurostaete zijn er parkeerplaatsen in de tegenover gelegen PSV-garage. Daar zijn ook parkeerplaatsen gereserveerd voor 27 deelauto's die te gebruiken zijn door de [...]

Ga naar de bovenkant