Ja, voor de ontwikkeling is een zogenaamde Aerius berekening gemaakt, waarmee de stikstofdeposito wordt berekend. Het project Eurostaete valt hierbij binnen alle normen.