Er is een overlap in uitvoering van beide projecten, maar er is geen fysieke samenhang. De aannemer van beide projecten is S+DK. De twee projecten, de bouwplaatsvoorzieningen en de logistiek zijn goed op elkaar afgestemd.