In hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit. Sloopwerk bestaand ziggokantoor Q3/Q4 (Q1 staat voor het eerste kwartaal, dus de eerste drie maanden van een jaar). Start van de bouw is gepland in Q1 2022. Totale realisatietijd is ongeveer 26 maanden. De verwachte oplevering van Eurostaete is in Q2 2024.