De impressies zijn met de grootste zorgvuldigheid gemaakt, maar het kan zijn dat er op onderdelen wordt afgeweken. In de basis geven de tekeningen wel een goed beeld.