In Eurostaete zijn maatregelen genomen om hittestress en wateroverlast te voorkomen. Er komt een groendak waarbij water langer wordt vastgehouden. Dit zorg er voor dat het water bij een felle bui niet meteen in het riool terrecht komt maar het helpt ook mee tegen de opwarming van het gebouw. De grote daktuin op het lager gelegen gedeelte kan nog meer water bergen.