Ja, er is door een specialistisch bureau, One-simulations, onderzoek gedaan naar het windklimaat. In de directe omgeving wordt voldaan aan de beleidsregels gemeentelijk normen windhinder.