Uit onderzoek is gebleken dat drie bestaande bomen aan de Gerard Philipslaan niet in goede concitie zijn. Deze bomen kunnen niet beschermd worden tidjens de realisatie van Eurostaete. Na de bouwfase worden vier bomen teruggeplaatst. Hiervoor wordt het plantvak geoptimaliseerd en worden soorten gekozen die hier kunen groeien.